تبلیغات
مذهب اهل بیت (علیهم السلام - عقیده شیعیان در مورد عدالت خداوند

یکی از اعتقادات شیعیان که از اساسی ترین اعتقادات شیعه بعد از توحید و نبوت و معاد می باشد ، اعتقاد به عدالت خداوند است . این عقیده در شیعه به این منظور اصل قرار گرفته است تا اندیشه ای را که ملازم با ظالم بودن خداوند (نعوذ بالله ) می باشد ، نفی کرده باشد .

             با اینکه عدل یکی از صفات خداوند است و در قرآن کمتر روی آن تاکید فرموده و خداوند تعالی در قرآن بیشتر بر صفات رحمن و رحیم تأکید دارد اما بخاطر انحرافی که در جهان اسلام نسبت به صفات خداوند پدید آمد و آن رواج اندیشه جبریگری بود  که  از انکار رحیم بودن خداوند سر در می آورد و خداوند را در معرض اتهام ظلم و  ستم بر بندگان قرار می  داد ، شیعه اصل عدل را جزء اعتقادات اصلی خود قرار داد.

         اعتقاد به اینکه خداوند همه چیز را از پیش مقدر کرده است و انسان ها هیچ کاری را جز با مشیت حتمی الهی انجام نمی دهند بطوری که اگر انسان ها کار درست انجام می دهند بخاطر آن است که خداوند مقدر کرده است و اگر گناه می کنند و کار ناشایست انجام می دهند و مرتکب قتل و دزدی و ... میشوند بخاطر آن است که خداوند مقدر فرموده و انسان مجبور است آن چیزهای که خداوند مقدر فرموده انجام دهد ، مستلزم نفی رحمانیت و رحیمیت خداوند و نسبت ظلم به ذات اقدس الهی است . چون اگر عقیده داشته باشیم که طبق مشیت و تقدیر الهی من مجبورم در فلان روز و فلان ساعت دزدی کنم و در آخرت هم بخاطر این دزدیم به جهنم مرا عذاب کند ، ظلم به بندگان است .

          به علاوه من که دزدی می کنم و آنکس که به نیازمندی پول می دهد و کمک می کند ، هردو طبق مشیت خداوند و بدون آزادی و اراده خود مان انجام داده ایم پس چرا خداوند مرا به جهنم و آن دیگری را به بهشت می برد؟!

به همین جهت شیعیان عقیده دارند خداوند  عادل است و کسی را بر انجام کاری مجبور نمی کند و انسان اگر  کار درست می کند با اراده خود انجام می دهد و اگر گناه می کند نیز به اراده خود انجام می دهد و خدا او را مجبور به این کار ها نساخته است .

البته باید دانست که شیعیان نیز به قضا و قدر الهی عقیده دارند و عقیده به عدالت خداوند با قضا و قدر الهی منافات و تضادی ندارد .

شرح عقیده قضا و قدر انشاء الله بعدا توضیح داده می شود .تاریخ : سه شنبه 14 آبان 1387 | 12:58 ق.ظ | نویسنده : احسانی | نظرات

  • paper | خشم | اصراف